Bihälsa

Screening av Amerikansk Yngelröta

Se om smittan finns hos dina bin innan sjukdom uppstår!

Metoden har visat sig vara mycket effektiv för att bedriva ett förebyggande hälsoarbete mot Amerikansk Yngelröta. Det innebär att från prover av vuxna bin göra en bakteriologisk odling och därigenom kunna påvisa förekomst av bakteriesporer hos bigården eller samhället. Utifrån detta kan man vid behov avlägsna samhällen som utgör en smittrisk och genom ett karantänsförfarande minska förekomsten av sporer i sin biodling. I Bitidningen nr 9 2016 kan man läsa mer om metoden i Eva Forsgrens artikel "Provtagnings- och saneringsstrategi för amerikansk yngelröta".

Bakgrundsinformation om screening.

Information om provtagning och priser.

Observera att denna provtagning avser samhällen som inte visar tecken på sjukdom! Om kliniska symptom på Amerikansk Yngelröta föreligger skall alltid bitillsynen kontaktas!

Välkommen

Välkommen till mellifera.n.nu.

Facebook

 

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)